Wonen in een voormalig kantoor

Wonen op bijzondere plaatsen. Dat wordt steeds gemakkelijker omdat gebouwen die eerder voor totaal andere doeleinden werden gebruikt, tegenwoordig gestaag omgebouwd worden tot wooneenheden. Ruim achtduizend waren dat er vorig jaar.

 

Ombouw

Achtduizend nieuwe woningen staat gelijk aan maar liefst negen procent van alle nieuwe woningen in dat jaar. Woningen die eerder nooit zouden hebben bestaan, omdat het merendeels gaat om woonruimtes in voormalige kantoren, fabriekspanden, winkels, scholen etc. Volgens de onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, is Eindhoven het meest productief op dit gebied, gevolgd door Amsterdam en Den Haag.

Ook winkels

In Eindhoven werden bijna achthonderd woningen gecreëerd in gebouwen die eerder andere functies hadden, met name kantoorlocaties. In Amsterdam ging het om bijna 600 woningen. In de mix tussen kantoren en andere gebouwen, landelijk gezien, ging het eveneens vooral om kantoorgebouwen. Deze leverden zo’n vierduizend woningen op en daarmee circa de helft van alle nieuwe wooneenheden. Bijna 1.300 woningen, circa zestien procent, vonden onderdak in voormalig maatschappelijk vastgoed, zoals gezondheids-, onderwijs- en of sportinstellingen. Voormalige winkelpanden stonden garant voor elf procent van de woningaanwas.

Dipje in 2014

Het is een trend die al langer bestaat. In totaal zijn volgens het CBS in de jaren 2012 tot 2016 bijna 34 duizend nieuwe woningen ontstaan door de transformatie van bestaande gebouwen die eerder geen woonfunctie hadden. In 2013 begon de aanwas pas echt flink te groeien: werden er in 2012 slechts 3.755 woningen gecreëerd, een jaar later waren dat er al 7.520. Deze enorme groei is het gevolg van het wegnemen van obstakels voor transformatie in wet- en regelgeving door het Rijk. Op een ‘dipje’ na, in 2014 (6.395 woningen) zitten de andere jaren op een gelijkwaardig niveau, met 2016 als voorlopig hoogtepunt.

 

 

Commandeur
7

Presentatie en brochure zijn keurig verzorgd.

Adrie van der Pal
10

Geheel is uitstekend!

AH.Maas
9

Klantvriendelijk prettige omgang en benadering m.b.t verkoop van de woning.

Lees meer
Terug
Recent bekeken